Rozmiar: 15909 bajtów

- 572 -

1347, 4 III, Wrocław

Dokument w sprawie posiadłości Bischdorf należącej do kapituły wrocławskiej.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dział C, nr 39, Archiv d. Stadt Haynau nr 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów