Rozmiar: 15909 bajtów

- 575 -

1347, 10 III

proximo Sabbato ante dominicam Letare Jerusalem

Tylo i Jan (Johannes) bracia zwani Roten, mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses), właściciele Domaniowa k. Oławy (Thomaskirche), nadają klasztorowi trzebnickiemu (Trebnicensis) czynsz w wysokości 15 grzywien i dziesięcinę snopową, trzecią część dochodów z sądownictwa wyższego i niższego, zatrzymując dla siebie tylko sprawy kryminalne. Zobowiązują się też nie czynić żadnych szkód klasztorowi w w.w. wsi.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 193.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów