Rozmiar: 15909 bajtów

- 581 -

1347, 22 III, Wrocław (Wrat[islavia])

XI Kal. Aprilis

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), widymuje dokument Henryka V, księcia głogowsko-żagańskiego (Henricus dux Slesie dux Glogouie et Zagani), dla klasztoru kanoników regularnych pod wezwaniem Marii Panny w Żaganiu (Zagan) z 1347, 19 II (por. nr 563).

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz, kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Piotr, scholastyk kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Petrus ... Wratislaviensis), magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy (Laurentius de Kalow), kanonik lubiąski (Lubucensis), Konrad, proboszcz kościoła w Turowie k. Wrocławia (Conradus de Turow), Heynczco, podkomorzy, i Filip (Philipus), notariusz.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 80.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów