Rozmiar: 15909 bajtów

- 585 -

1347, l5 IV, [Świdnica ?]

am Sonntage Misericordia Domini

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, stwierdza, że po śmierci wójta Mikołaja odstąpił część wójtostwa strzegomskiego Petschowi von Rosske z 1/3 dochodu z sądownictwa, z folwarkiem, stawem i należącym doń młynem z obowiązkiem służby wojskowej, z ośmioma ławami obuwniczymi, dwiema ławami chlebowymi i jednym łanem ziemi wolnym od czynszu oraz 7 1/2 wiardunku rocznego czynszu z karczmy.

Świadkowie: Piotr Tschastolonicz, Ulrich Schoff, Mikołaj von Greissberg, Gunczil von Losen, Cuncze von Bitslow, Hanke Erbishain, Ulrich Svob i Slencz, pisarz krajowy.


Regest: l. AP Wrocław, Rep. 6, s. 1574-1575, nr 161 e; 2. J. Filla, Chronik d. Stadt Striegau, Strzegom, 1889, s. 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów