Rozmiar: 15909 bajtów

- 586 -

1347, 2O IV, Świdnica

Freitags vor Jubilate

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy, rezygnuje z odsprzedanych podatków książęcych z mennicy i danin na rzecz Tomasza z Kraszowic k. Świdnicy, mieszczanina świdnickiego, i z 1 1/2 łana w Bystrzycy (Dolna i Górna) k. Świdnicy kupionych od Hannusa Trachen.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidn. Stadt - Archiv II, s. 48, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów