Rozmiar: 15909 bajtów

- 588 -

1347, 5 V, Wrocław (Wratislauia)

III Non. Mai

Przecław, biskup wrocławski (Preceslaus ... episcopus Wratislaviensis), zatwierdza i gwarantuje kościołowi Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauiensis) moc obowiązującą statutów ustanowionych przez kapitułę.

Druk: K. Heyne, Dokumentirte Geschichte d. Bisthums u. Hochstiftes Breslau, Wrocław 1884, II, s. 613, przyp. nr 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów