Rozmiar: 15909 bajtów

- 589 -

1347, 6 V, Legnica

Dominica ante diem S. Stanislai

Wacław I, książę legnicki, zarządza, że nie wolno nikomu zastawiać dóbr objętych jurysdykcją miasta Złotoryi zanim całkowicie nie zapłaci się z tych dóbr należnych Złotoryi podatków.

Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 207.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów