Rozmiar: 15909 bajtów

- 590 -

1347, 7 V, Awinion (Avinion)

Non. Mai, anno quarto

Jan, syn Piotra zwanego Panicida z Bolesławca (Johannes ... Petrus ... de Boleslauia), prezbiter wrocławski (Wratislauiensis), wraz z innymi klerykami diecezji ołomunieckiej (Olomucensis) i praskiej (Pragensis) zwracaj± się z pro¶b± do papieża Klemensa VI o aprobatę beneficjów, które w przyszło¶ci zostan± im nadane.

Ekscerpt: MBV I, s. 513, nr 880.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów