Rozmiar: 15909 bajtów

- 593 -

1347, 25 V, Awinion (Avinion)

VIII Kal. Junii

Papież Klemens VI (Clemens) poleca oficjałowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) rewindykować wszystkie dobra utracone przez klasztor ¶w. Katarzyny we Wrocławiu.

Regest: AP Wrocław, Rep. 58, s. 1087, nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów