Rozmiar: 15909 bajtów

- 594 -

1347, 28 V, Brzeg

fer. II post festum ste Trinitatis

Bolesław III, książę brzesko-legnicki (Boleslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), sprzedaje swoje prawo książęce na 7 łanach we wsi Gaj k. Strzelina (Gayo) tamtejszym właścicielom tej wsi.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 107, Diplomatarium Siles., s. 116, nr 69.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów