Rozmiar: 15909 bajtów

- 595 -

1347, 31 V, Legnica (Legnicz)

fer. V post Festum Trinitatis

Wacław I i Ludwik I, książęta legniccy (Wenczeslaus ... dux Slesie dominusque Legnicensis ... et consensu ducis Ludwici), sprzedają Franczkowi, wójtowi legnickiemu (Franczco ... Legnicz), i Hankowi Albi Wernheri (Hanco) staw położony we wsi Koskowice k. Legnicy (Coskewicz) wraz ze wszystkimi korzyściami z niego za 60 grzywien w ten sposób, że w wypadku wykupienia go przez sprzedającego wójt Franczco zachowuje prawo połowu tam ryb.

Świadkowie: Rulo Curdebok, Gawinus Abescacz, Jan ze Swieborowic k. Bolesławca (Johannes de Swabesdorf), Bernard Trachen (Bernhardus), Stefan Trachen (Stephanus), Heynco Buch i Mikołaj z Czerwonego Kościoła k. Legnicy (Nicolaus de Rotenkirche), proboszcz, który sporządził ten dokument.


Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 107, nr 148.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów