Rozmiar: 15909 bajtów

- 598 -

l347, 12 VI, Świdnica

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, stwierdza, że Hannus i Petsche - bracia, sprzedali sołectwo Stanowice k. Świdnicy (Stanewicz) zwane Windecke za 1 grzywnę 11 skojców szpitalnikom w Strzegomiu.

Świadkowie: Reynhard von Bischonisheym, Rudger z Kopaliny [?] k. Opola (Wiltberg), marszałek książęcy, Petsche von Libenow, Günther Beyer i Rud - bracia, Piotr z Domanic k. Świdnicy (Domancz), Piotr von Czedlicz, pisarz krajowy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 6, s. 1537, nr 159.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów