Rozmiar: 15909 bajtów

- 599 -

1347, 15 VI, Wrocław

in die beati Viti

Bolesław III, książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy, stwierdza, że rycerz Mikołaj Zcambor (Nicolaus) sprzedał Janowi von Reste i jego synowi Andriko 24 łany w Łukowicach Brzeskich (Lukowicz), urząd sołtysa oraz patronat kościoła, które sam przedtem kupił od rycerza Henczelina (Henczhelin) von Waldow i Mikolaja (Nicolaus).

Świadkowie: Rycerz Stefan z Prochowic k. Legnicy (Stephan von Parchowicz), Pasco Zrebkowicz, rycerz Sche[n]ko von Schonow, Hanko Engilgeri, Jachniko Ztelmonis, Niczko Zrebkowicz i Jan, notariusz.


Regest: CDS IX, s. 19, nr 121.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów