Rozmiar: 15909 bajtów

- 600 -

1347, 17 VI, Ziębice

in dominica proxima post diem SS Viti et Modesti

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Sleziae et dominus in Munstirberg), stwierdza, że Cunczko de Redyrn sprzedał Konradowi, opatowi, i całemu konwentowi N. Marii na Piasku we Wrocławiu (Conradus ... prope Wratislaviam) 4 grzywny rocznego czynszu z folwarku (allodium) w Wyszanowicach k. Strzelina (Rupertivilla) za 36 grzywien.

Książę zatwierdza tę sprzedaż.


Regest: AP Wrocław, Rep. 55, s. 116, nr 59/I.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów