Rozmiar: 15909 bajtów

- 601 -

1347, 18 VI, Żagań (Sagan)

XIV Kal. Juli

Jan z Kożuchowa, syn Jana Wyntrudis, kleryk diecezji wrocławskiej (Johannes de Vrienstat ... Johannes ... Wratislaviensis), stwierdza, że Piotr Libingi (Petrus) i Jan Sellatoris (Johannes), sędzia żagański (Saganensis) - pełnomocnicy Hermana opata i całego klasztoru kanoników regularnych pod wezwaniem N. Marii Panny w Żaganiu (Hermannus ... Sagan), Jan Kelbechyn (Johannes) oraz Berwicus de Wichow - pełnomocnicy Zygfryda, mieszczanina żagańskiego (Syfridus ... Saganensis), rozstrzygają spór, przysądzając klasztorowi 1 wiardunek czynszu z folwarku (allodium) Hechardivilla i 2 skojce z ogrodu.

Świadkowie: Jan Kelbechin (Johannes), Piotr Lybingi (Petrus), Berwicus de Wichow, Jan Sellatoris (Johannes), sędzia żagański, Konrad (Canradus), prepozyt klasztoru żagańskiego (Saganensis).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 82.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów