Rozmiar: 15909 bajtów

- 603 -

1347, 26 VI, Wrocław (Wratisiauia)

in die Johannis et Pauli martirum

Konrad, proboszcz w Turowie k. Wrocławia (Conradus ... Turow), prokurator biskupi, potwierdza, że Hanco Gencz i jego córka Katarzyna (Katherina) sprzedali za 70 grzywien 3 łany we wsi Jeszkotle k. Strzelina (Jescotel) Piotrowi z Żórawiny (Petrus de Zarow), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislaviensis). Przecław (Preczlaus), biskup wrocławski, zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Venczco z Górzyc k. Wrocławia (Goricz), Mikołaj z Wrocławia-Strachowic (Nicolaus de Strachowicz), Mikołaj, sołtys z Gniechowic k. Wrocławia (Nicolaus de Gnechowicz), Mikołaj, sołtys osady walońskiej (Nicolaus ... platea gallicorum), Jesko de Peplin - feudałowie.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. CC 19.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 466 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów