Rozmiar: 15909 bajtów

- 602 -

1347, 26 VI, Wrocław

die Johannis et Pauli beatorum

Konrad von Valkenhain (Conradus) stwierdza, że Wernherus de Burk podarował swój folwark Michilwicz k. Wrocławia o powierzchni 6 łanów, swemu synowi Mikołajowi.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 21, s. 224-225.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów