Rozmiar: 15909 bajtów

- 606 -

1347, 4 VII, Wrocław

Mitwoch nach Peter Paul

Konrad von Valkenhayn, starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że w jego obecności i feudałów Gertruda, wdowa po Apeczce, wójcie średzkim i mieszczaninie wrocławskim, przedstawiła dokument króla czeskiego Jana Luksemburskiego, w którym to dokumencie król przyznaje jej mężowi prawo używania pieczęci sądu krajowego dożywotnio, tymczasem w nieznany bliżej sposób prawo takie przypisuje sobie notariusz wrocławski Henryk i dlatego Gertruda domaga się potwierdzenia przysługującego jej po mężu prawa do używania tejże pieczęci.

Regest: AP Wrocław, Archiwum m. Wrocławia, syg. D 38, Rep. v. I. C. Rappan, s. 193, nr 50 FF.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów