Rozmiar: 15909 bajtów

- 607 -

1347, 6 VII, Żagań (Sagan)

in octava beatorum apostolorum Petri et Pauli

Piotr, syn Piotra de Gewiczca, notariusz diecezji ołomunieckiej (Petrus ... Olomucensis), widymuje dokumenty Konrada I, księcia ¦l±ska i pana Głogowa, dla klasztoru Marii Panny w Nowogrodzie Bobrzańskim (Nouo Castro, Nwberch) z 1246, 27 IX oraz 1257, l5 IV (por. R. z. schl. Gesch., nr 970).

¦wiadkowie: Teodoryk (Theodricus), przeor, Konrad (Conradus), prepozyt, Piotr (Petrus), kuchmistrz, Thoma Ludkonis i Jan de Gowyn (Johannes) - mieszczanie żagańscy (Saganenses).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 81.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów