Rozmiar: 15909 bajtów

- 611 -

1347, 17 VII, Nysa (Nysa)

XVI Kal. Augusti

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), dla uniknięcia konfliktu między sukiennikami i tkaczami w nYsie (Nysa), wydaje zarządzenie odnośnie handlu suknem w tym mieście i ustanawia kary za naruszanie tych postanowień.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz, doktor dekretów i kanonik wrocławski (Wratislaviensis), magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy (Laurentius de Kalow, Balow), kanonik lubuski (Lebus), Mikołaj, prokurator biskupi w Nysie (Nicolaus ... Nysa), Jan de Waldow (Johannes), starosta biskupi nyski (Nysensis), Mikołaj Woyczicz (Nicolaus), ówczesny burmistrz w Nysie (Nysa), Jakub (Jacobus), notariusz miejski.


Druk: Diplomata Nissensia antiquiora, wyd. A. Kastner, Nysa 1852, s. 22 - 24 oraz tłumaczenie tekstu na jęz. niem., CDS XXXVI, s. 6, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów