Rozmiar: 15909 bajtów

- 610 -

1347, 17 VII

Marcin von Waiczechsdorf nadaje swej żonie Elżbiecie 2 łany w Bledzowie k. Wrocławia.

Regest: CDS XXV, s. 192.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów