Rozmiar: 15909 bajtów

- 612 -

1347, 26 VII, Wrocław (Wrat[islavia])

in crastino beati Jacobi Apostoli

Konrad de Falkinhain (Conradus) stwierdza, że Henzlinus Radak sprzedał swemu bratu Frantzcowi (Frantzco) za 20 grzywien wszystkie posiadłości w Mrozowie k. Środy Śląskiej (Nypperin), Kokorzycach k. Środy Śląskiej (Kokerdorph) i 1 1/10 z 8 grzywien dochodu, które dostał od matki w Mrozowie k. Środy Śląskiej (Nypperin).

Regest: CDS IV, s. 202, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów