Rozmiar: 15909 bajtów

- 613 -

1347, 4 VIII, Ziębice (Munsterberg)

an dem Sunobynde nach S. Petirstage als Her gevangen und gebunden wart

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nyclos Herzog von Münsterberg), uwalnia braci: Jana, Hermana i Piotra zwanych z Nuwindorfe, od służebności ze wsi Niedźwiednik k. Ząbkowic Śląskich do czasu spłacenia przez księcia zaciągniętego u nich długu w wysokości 10 grzywien.

Świadkowie: Jan Budow (Johannes), Henryk z Białej k. Świdnicy (Heynrich von der Bele), Mikołaj Kasemir (Nyekil), Mikołaj z Pęczkowa k. Środy Śląskiej (Nycolos von Ponkow).


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 c, nr 15.
Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, Berlin 1935, IX, s. 28, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów