Rozmiar: 15909 bajtów

- 621 -

1347, 30 VIII, Wrocław (Wrat[islavia])

III Kal. Septembris

Henryk de Baruth (Henricus), prepozyt, Stanisław (Stanislaus), dziekan, Henryk (Henricus), scholastyk, stwierdzają w imieniu kapituły wrocławskiej (Wratislaviensis), że Jan z Osiny k. Ząbkowic Śląskich (Johannes de Nosen) przekazał swej żonie Klarze (Clara) oraz synom: Janowi, Jakubowi i Marcinowi (Johannes, Jacobus, Martinus) folwark (allodium) Wysoka k. Wrocławia (Wyssoka). W wypadku ponownego zamążpójścia Klary (Clara) ma ona odstąpić swą część synom za 50 grzywien.

Świadkowie: Cunczco ze Skałki k. Wrocławia (Schalkow) Symonus de Marschow, Henryk de Bancz (Henricus), Luthca de Kalpen, Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), Marcin z Otmuchowa (Martinus de Othmuchow), Swenthopolko, Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Schamborius z Pogorzeli k. Brzegu (de Pogrella), Wawrzyniec Harthlip (Laurencius), Jan z Lubeka k. Gliwic (Johannes de Lubek) i Jan (Johannes), notariusz kapitulny.
Pieczęć kapituły.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. BB 8.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 36 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów