Rozmiar: 15909 bajtów

- 626 -

1347, 8 IX, Praga (Praga)

Indictione XV, VI Id. Septembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), nadaje radzie miejskiej Wrocławia (Wratislauiensis) prawo karania Żydów wrocławskich (Wratislauiensis) obsługujących królewską komorę celną, nakazuje chronić ich przed wszelkiego rodzaju uciskiem, a także daje jej prawo regulowania wysokości płaconych przez nich podatków.

Druk: Bresl. Urkb., s. 165, nr 185.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów