Rozmiar: 15909 bajtów

- 628 -

1347, 8 IX, Praga (Praga)

Indictione XV, VI Id. Septembris

Karol IV, król czeski (Carolus ... Romanorum rex et Boemie rex), na prośbę Mikołaja (Nicolaus) de Panewitz, doktora dekretów i kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis), potwierdza w jego posiadaniu wieś Starą Łomnicę k. Bystrzycy Kłodzkiej (Lompnicz) i Walterivilla k. Dzierżoniowa (Richembach), które dzierżył on dotąd z nadania Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes rex Boemie). Po śmierci Mikołaja (Nicolaus) połowa tych dóbr ma przypaść Titzconowi (Titzco) de Panewitz, połowa zaś Wolferamowi Wolferamus) de Panewitz.

Druk: Volkmer - Hochaus, Geschichtsquell. I, s. 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów