Rozmiar: 15909 bajtów

- 624 -

1347, 8 IX, Praga (Praga)

VI Id. Septembris

Karol IV, król czeski, potwierdza Agnieszce, opatce klasztoru św. Klary we Wrocławiu (Agnes Vratislaviensis), przywileje nadane jej klasztorowi w przeszłości przez książąt oraz Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes rex Bohemie), oraz nie oponuje w sprawie przyjęcia do tego klasztoru córki swojego pisarza Tilona, mieszczanina wrocławskiego (Tilo ... Vratislaviensis).

Regest: RBM V, 1, s. 110, nr 199.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów