Rozmiar: 15909 bajtów

- 623 -

1347, 8 IX

VI Id. Septembris

Dokument w sprawie nieprawnie nadanej czwartej części w Pszennie k. Świdnicy.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidn. Stadt - Archiv II - III, s. 459, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów