Rozmiar: 15909 bajtów

- 631 -

1347, l4 IX, Praga (Praga)

XVIII Kal. Octobris

Karol IV, król czeski, zatwierdza mieszkańcom Zgorzelca (Gorlic) wszystkie prawa i przywileje nadane im dotąd przez książąt i króla Jana Luksemburskiego, a mianowicie: 8 grzywien dochodu i prawo patronatu w Lisowicach k. Legnicy (Lesiewice), poleca także przestrzegać prawa magdeburskiego.

Regest: RBM V, 1, s. 113, nr 207.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów