Rozmiar: 15909 bajtów

- 630 -

1347, l4 IX, Praga

XVIII Kal. Octobris

Karol IV wzywa pod karą mieszkańców Zgorzelca do podporządkowania się rajcom i ławnikom zgorzeleckim.

Regest: RBM V, 1, s. 114, nr 209.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów