Rozmiar: 15909 bajtów

- 633 -

1347, l4 IX, Wrocław (Wratislauia)

in die Exaltationis Sanctae Crucis

Konrad, proboszcz z Turowa k. Wrocławia, prokurator biskupstwa wrocławskiego (Conradus ... Turow ... Wratislaviensis), stwierdza, że w jego obecności Bertoldus de Czindalo sprzedał Piotrowi z Żórawiny k. Wrocławia (Petrus de Zaraw), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), za 20 grzywien 1 łan ziemi we wsi Jeszkotle k. Strzelina (Jescotel) ze wszystkimi prawami. Sprzedaż tę zatwierdza biskup wrocławski Przecław (Preczlaus episcopus Wratislauiensis).

Świadkowie: Mikołaj, proboszcz w Starym Ujeździe k. Strzelina (Uyasd), Mikołaj Reynczonis (Nicolaus), wikariusz Św. Krzyża, Jan de Lubavia (Johannes), Mikołaj z Żórawiny k. Wrocławia (Nicolaus de Zarow) - mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses).
Pieczęć biskupa.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. CC 18.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów