Rozmiar: 15909 bajtów

- 635 -

1347, 23 IX, Jelenia Góra (Hirsberg)

am nechsten Suntage vor S. Michaelis Tag

Bolko II, książę Śląska i pan Książa, potwierdza Ditrichowi, mistrzowi joannitów z Tyńca (Ditrich ... Tincz), pół wsi Kanin i połowę uposażenia kościoła oraz sołectwo, które przeszło z rąk Hanusa Brune z Kątów Wrocławskich, mieszczanina wrocławskiego (Hanus ... Kanth), na rzecz Jana z Tyńca (Hans zu Tinz).

Regest: DOZA Wiedeń, I. Schwandner, Diplomatarium Hs. 256, s. 82.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów