Rozmiar: 15909 bajtów

- 640 -

1347, 22 X

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, daje miastu Legnicy pozwolenie ścigania wichrzycieli porządku w mieście i wydawania zarządzeń na korzyść i dobro miasta.

Regest: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, Legnica 1861 I, s. 540, nr 60.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów