Rozmiar: 15909 bajtów

- 641 -

1347, 24 X, Legnica (Legnicz)

an der nesten Mitwochen vor Simonis et Jude

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlab ... Herczog von Slesien und Her czu Legnicz), zastawia mieszczanom legnickim (Legnicz) za 600 grzywien kopalnie w Mikołajowicach k. Legnicy (Nyclasdorf), Złotoryi (Goltberg), Wądrożu Wielkim k. Legnicy (Wandros) i Strachowicach k. Legnicy (Strachwycz).

Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 108, nr 149.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów