Rozmiar: 15909 bajtów

- 642 -

1347, 26 X

fer. VI proxima ante festum beatorum Symonis et Jude apostolorum

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wencezlaus ... dux Slesie et dominus Legnicensis), upoważnia rajców legnickich (Legnicenses) do karania przestępców, a także da podejmowania wszelkich kroków, które służyłyby dobru miasta.

Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 109, nr 150.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów