Rozmiar: 15909 bajtów

- 650 -

1347, 7 XI

fer. IV ante diem beati Martini

Konrad von Falkenheyn, starosta wrocławski, stwierdza, że rycerz Jan Krig von Reideburg odsprzedał za 140 grzywien rycerzowi Pascowi von Ersebkowicz (Pasco) lenno zamkowe w Środzie Śląskiej ze wszystkimi dochodami, czynszami, pożytkami, sądownictwem i targiem solnym.

Regest: Darstellungen u. Quellen z. schlesiche Geschichte 1906, II, s. 238, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów