Rozmiar: 15909 bajtów

- 653 -

1347, 9 XI, Mikołajowice k. Legnicy (Niclasdorf)

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Henryk von Kole sprzedał swą posiadłość Pielgrzymkę k. Złotoryi Andrzejowi Tuchinsdorf.

Regest: AP Wrocław, Rep. 3, s. 823, nr 952.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów