Rozmiar: 15909 bajtów

- 652 -

1347, 9 XI, Świdnica (Swidnicz)

an deme nehesten Vritage vor sente Martins tak

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herzoge von Slezien, Herre von Furstinberg unde czu der Swidnicz), pozwala miastu Świdnicy i innym miastom leżącym w księstwie świdnicko-jaworskim (Stadt Swidnicz unde andern unserr stete) na pobieraniu podatku zwanego "Berna" dla skuteczniejszej walki z wichrzycielami porządku w miastach, a także zezwala szlachcie posiadającej dobra w obrębie poszczególnych okręgów miejskich uiszczać powyższy podatek na rzecz miast, aby w ten sposób pomóc im w utrzymaniu bezpieczeństwa.

Świadkowie: Kekel z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Petsche von Uchtericz, Sifrit von Rusendorf, Rudeger z Kopaliny (?] k. Opola (Wiltberg), marszałek książęcy, Cunczelinus i Piotr von Czedlicz (Peter) - pisarze krajowi.


Druk: CDS XXVII, s. 170, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów