Rozmiar: 15909 bajtów

- 654 -

1347, 9 XI, Świdnica (Swydnicz)

am Freytage vor Sanct Martens Tage

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... Herzoge von Slesien, Herre vonn Fürstenberg und zu der Swidnitz), nadaje miastu Świdnicy (Swidnitz) prawo mili. W jej obrębie mogą odtąd istnieć tylko te rzemiosła, targi i warzelnie piwa, które wcześniej otrzymały na to odpowiednie zezwolenie.

Ekscerpt: F. J. Schmidt, Geschichte d. Stadt Schweidnitz, Świdnica 1846, I,
Regest: AP Wrocław, Rep. 135 D, nr 377 x, Privilegia der Fürstenthümber Schweidnitz - Jauer, s. 6-8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów