Rozmiar: 15909 bajtów

- 656 -

1347, 10 XI, Wrocław

IV Id. Novembris

Andrzej de Roslawicz, oficjał wrocławski, widymuje dokument z 1267, l9 II (por. R. z. schl. Gesch., nr 1256).

Regest: AP Wrocław, Rep. 57, s. 501, nr 70.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów