Rozmiar: 15909 bajtów

- 661 -

1347, 19 XI, [Wrocław ?]

Układ między szpitalami św. Macieja we Wrocławiu (Wrat[islauia]) i świdnickim (Suidniczensis) a radą miejską Świdnicy (Suidnicz) w sprawie opieki nad chorymi przebywającymi w szpitalu świdnickim (Suidnicz) z 1347, 16 XI (por. nr 659).

Niektórzy świadkowie: Rochwinus [...] in Tylindorf, Jakub ze Środy Śląskiej (Nouumforum Jacobus), Jan z Ząbkowic Śląskich (Johannes de Frankensteyn), [...] Hanco z Nysy (Nysa), diakon, Henryk z Ziębic (Heynricus Munstirberg), opat.


Oryg.: łac. zachowany tylko we fragmentach, bardzo zniszczony, wystawiony prawdopodobnie przez Henryka de Colwicz, mistrza szpitalników we Wrocławiu i Świdnicy. AP Wrocław, Rep. 66, nr 150 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów