Rozmiar: 15909 bajtów

- 665 -

1347, 21 XI, Wrocław (Wrat[islavia])

XI Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wrat[islaviensis]), stwierdza, że Piotr z Żórawiny k. Wrocławia (Petrus de Zarouia) sprzedał Mikołajowi z Krakowa (Nivolaus de Cracovia) folwark (allodium) Jeszkotle k. Strzelina (Jeschcoczel, Jeschococzel). Sprzedaż tę zatwierdza biskup.

Świadkowie: Heyco de Bancz, Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz, doktor dekretów, Jan z Dunina k. Legnicy (Johannes de Donyn), Ramwoldus i Peczco, bracia zwani Scosch, Wroczko, marszałek, i Klemens z Wiązowa k. Strzelina (Clement de Wanzow), notariusz biskupi.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. CC 10.
Kopia: łac. tamże Lib. Niger, s. 467 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów