Rozmiar: 15909 bajtów

- 663 -

1347, 21 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

XI Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), przekazuje klasztorowi cystersów w Kamieńcu (Camencz) kościół parafialny w Michałowie (Michalow) k. Brzegu ze wszystkimi przynależnościami, a wśród nich prawo desygnowania spośród braci proboszcza w tymże kościele. Po dotychczasowym proboszczu Witkonie (Witko) prawo zatwierdzania i odwoływania proboszcza w kościele w Michałowie k. Brzegu (Michalow) należy jednak do biskupa.

Świadkowie: Henryk Baruth (Henricus), prepozyt, Stanisław (Stanislaus), dziekan, Henryk (Henricus), scholastyk, Cunczco głogowski (Glogoviensis), Szymon opolski (Syminus Opoliensis) - dziekani, Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus Legnicensis), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), Stepco z Wierzbna [?) (Wirbna), Luthco de Kulpen, Marcin z Otmuchowa (Martinus de Othmuchow), Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz, Wilczco z Sośnicy k. Wrocławia (Sosnicz), Piotr z Goszczyny k. Oławy (Petrus de Gostina), Jan z Lubeka k. Gliwic (Johannes de Lubek), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia) - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 132.
Druk: CDS X, s. 160, nr 204.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów