Rozmiar: 15909 bajtów

- 668 -

1347, 23 XI, Brzeg (Brega)

in die beati Clementis

Bolesław III, książę Śląska i pan Brzegu (Bolezlaus dux Slezie et dominus Bregensis), stw'ierdza, że Jan (Johannes) i syn jego Mikołaj zwani Michel - mieszczanie brzescy (Bregensis), przekazali w imieniu Piotra (Petrus) i Agnieszki (Agnes) dzieci Klary (Clara), wdowy po Mikołaju Boraschcz (Nicolaus), posiadłość Jerzmanowo k. Wrocławia (Hermansdorf) opatowi i konwentowi św. Wincentego we Wrocławiu (Wart[islavia]) z zapewnieniem, że po osiągnięciu pełnoletności przez właścicieli nie będą oni kwestionować ani żądać zwrotu tej wsi.

Świadkowie: Henryk (Henricus), sędzia brzeski (Bregensis), Piotr Bertrami (Petrus), Jan (Johannes), notariusz książęcy, Henselinus Snyder.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 290.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów