Rozmiar: 15909 bajtów

- 667 -

1347, 23 XI, Brzeg (Brega)

in die beati Clementis

Bolesław III, książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Bolezlaus dux Slezie dominus Bregensis et Legniczensis), stwierdza, że Klara (Clara), wdowa po Mikołaju Baraschcz (Nicolaus), i jej synowie Jan, Franczco (Johannes) i Piotr (Petrus) oraz córka Katarzyna (Katherina) sprzedali wieś Jerzmanowo (Hermansdorf) k. Wrocławia ze wszelkimi prawami Mikołajowi, opatowi św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus ... Wratislauiensis). Książę Bolesław zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Boruch de Stachow, Mersanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Haulo Zcambor, Schenco de Schonow, Henryk, sędzia brzeski (Henricus ... Bregensis), Heynco Qwas i Jan (Johannes), notariusz książęcy, który spisał dokument.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 289.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów