Rozmiar: 15909 bajtów

- 670 -

1347, 24 XI, Wrocław (Wratislavia)

VIII Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), potwierdza zgodę Piotra, proboszcza z Prusic [?] (Petrus Prusnicz), na nową fundację szpitala w tej miejscowości i określa szczegółowo uprawnienia proboszcza i szpitala.

Świadkowie: Wylczco z Sośnicy k. Wrocławia (Sosnicz), Piotr z Goszczyny (Petrus de Gostina) - mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses), magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy, kanonik lubuski (Laurentius de Kalow ... Lubucensis), Konrad z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow), prokurator biskupi, i Filip ze Świn [?] (Philippus de Swyn) proboszcz i notariusz biskupi.
Pieczęć biskupia.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. X 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów