Rozmiar: 15909 bajtów

- 672 -

1347, 28 XI, Wrocław

fer. IV proxima post diem beate Katherine

Konrad de Falkenhain stwierdza, że Heynczco de Vestenberg sprzedał posiadłość feudalną Zajączków k. Trzebnicy (Hasenaw).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 21, s. 117-118.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów