Rozmiar: 15909 bajtów

- 676 -

1347, 13 XII, Oława (Olauia)

in die beate Lucie

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus dux Slezie dominus Legniczensis et Bregensis), stwierdza, że Henryk z Makowic k. Świdnicy (Henricus de Swenkinvelt) podarował swej żonie Klarze (Clara) folwark (allodium) Miłonów k. Oławy (Melenow) i 3 grzywny dochodu ze wsi Swojków k. Oławy (Swoykow).

Świadkowie: Schenko de Schonow, Ekchardus i Fryderyk de Zolcz (Fridricus), Ysico Kursantka, Henryk Zagadil (Henricus), Szymon z Grodziszowa k. Oławy (Symon de Rorow), Jan (Johannes), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 292.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów