Rozmiar: 15909 bajtów

- 677 -

1347, 15 XII, Żagań (Sagan)

an dem drytten Tage nach sente Lucien Tage

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Heynrich Herzoge von Slezie, Herre von Glogau und zum Sagan), stwierdza, że Cune Vleyschouwer, mieszczanin szprotawski (Sprottaw), ze swym bratem Mikołajem uf dem Berge (Nikkil) przekazał 1 grzywnę rocznego czynszu ze wsi Borowina k. Szprotawy (Harte) oraz 1 grzywnę czynszu ze wsi Dzikowice k. Szprotawy (Ebirharczdorf) opatowi Hermanowi i całemu konwentowi kanoników regularnych w Żaganiu (Herman ... Sagan). Nadanie to zatwierdza książę.

Świadkowie: Hannus Kelbichin, Piotr Lybinge (Petir), Peczhe Wyrsinge, Heynike von Kochewicz, Dytherich von Dyr, Hannus Seteler z Żagania (Sagan), sędzia dworski, Hanke pisarz książęcy, który sporządził ten dokument.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 116, nr 83.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów