Rozmiar: 15909 bajtów

- 681 -

1347, 31 XII, Awinion (Avinion)

II Kal. Januarii pontificatus nostri anno sexto

Papież Klemens VI (Clemens) potwierdza klasztorowi cystersów w Kamieńcu (Camentz) dokument w sprawie patronatu nad kościołem w Wierzbnie [?) (Wyrbena) z 1318, 31 VIII (por. R. z. schl. Gesch., nr 3832) i z 1326, 5 IV (por. R. z. schl. Gesch., nr 4522).

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 83, nr 89.
Druk: CDS X, s. 161, nr 205.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów